25-02-07

Een openingsgordijntje

internet048Een veel gestelde vraag is deze naar dat openingsgordijntje dat in't begin op onze klassite stond. Weet je niet meer hoe dat er uitzag, kan je nog eens gaan piepen op http://kidsvanklas6.skynetblogs.be

Ook nu is dit weer een zéér groot script dat je volledig moet kopiëren en in een vakje 'Vrije tekst' moet plakken. Je kan er wel 't een en't ander aan veranderen. Zo kan je de kleuren veranderen (hoe dat moet wordt hier later nog besproken!), maar veel makkelijker is het de tekst aan te passen. Je mag die immers gewoon vervangen door je eigen tekst! Je kan dat best doen door dit script eerst gewoon te kopiëren, in je vakje 'Vrije tekst' te plakken en dan direct de tekst onderaan het script te veranderen. Nu pas bevestigen! Succes!

<SCRIPT>
var width=document.body.clientWidth;
var height=document.body.clientHeight;

function doClickText(who,type,step,timeOut) {
 document.getElementById(who).style.display="none";
 if(type==0) {
  reveal('revealDiv1',step,timeOut,0);
  reveal('revealDiv2',step,timeOut,1);}
 if(type==1) {
  reveal('revealDiv1',step,timeOut,2);
  reveal('revealDiv2',step,timeOut,3);}}
function reveal(who,step,timeOut,type) {
 if(type==0)
  var where="top";
 if(type==1)
  var where="bottom";
 if(type==2)
  var where="left";
 if(type==3)
  var where="right";
 eval('var temp=document.getElementById(who).style.'+where);
 temp=parseInt(temp);
 if(type==0||type==1)
  var checkWith=height/2;
 if(type==2||type==3)
  var checkWith=width/2;
 if(-temp<checkWith) {
  temp-=step;
  eval('document.getElementById(who).style.'+where+'=temp;');
  setTimeout("reveal('"+who+"',"+step+",'"+timeOut+"',"+type+")", timeOut);}
 else {
  document.getElementById(who).style.display="none";
  document.body.scroll="yes";}}
function initReveal(type,div1bg,div2bg,div1bw,div2bw,div1bc,div2bc,step,timeOut,click) {
 if(type==0) {
  var bWhere1="border-bottom";
  var bWhere2="border-top";
  var putZero1="top:0px; left:0px";
  var putZero2="bottom:0px; left:0px";
  document.write('<div id="revealDiv1" style="z-index:100; display:block; position:absolute; '+putZero1+'; background:'+div1bg+' ; width:'+(width)+'; height:'+(height/2)+'; '+bWhere1+':'+div1bc+' solid '+div1bw+'px"></div>');
  document.write('<div id="revealDiv2" style="z-index:100; display:block; position:absolute; '+putZero2+'; background:'+div2bg+' ; width:'+(width)+'; height:'+(height/2)+'; '+bWhere2+':'+div2bc+' solid '+div2bw+'px"></div>');
  if(!click) {
   reveal('revealDiv1',step,timeOut,0);
   reveal('revealDiv2',step,timeOut,1);}
   
  else {
   clickText(type,step,timeOut);}}
   
 if(type==1) {
  var bWhere1="border-right";
  var bWhere2="border-left";
  var putZero1="top:0px; left:0px";
  var putZero2="top:0px; right:0px";
  document.write('<div id="revealDiv1" style="z-index:100; display:block; position:absolute; '+putZero1+'; background:'+div1bg+' ; width:'+(width/2)+'; height:'+(height)+'; '+bWhere1+':'+div1bc+' solid '+div1bw+'px"></div>');
  document.write('<div id="revealDiv2" style="z-index:100; display:block; position:absolute; '+putZero2+'; background:'+div2bg+' ; width:'+(width/2)+'; height:'+(height)+'; '+bWhere2+':'+div2bc+' solid '+div2bw+'px"></div>');
  if(!click) {
   reveal('revealDiv1',step,timeOut,2);
   reveal('revealDiv2',step,timeOut,3);}
  else {
   clickText(type,step,timeOut);}}
 function clickText(type,step,timeOut) {
  document.write('<div id="clickText" style="z-index:101; display:block; position:absolute; top:'+(height/2-clickh/2-clickb)+'; left:'+(width/2-clickw/2-clickb)+'"><table style="border:'+clickc+' solid '+clickb+'px; background:'+clickbg+' ;width:'+clickw+'px; height:'+clickh+'; '+clickFont+'; cursor:hand; cursor:pointer" onClick="doClickText('clickText','+type+','+step+','+timeOut+')"><tr><td align="middle">'+clickt+'</td></tr></table></div>');}}
</SCRIPT>
<SCRIPT>
var clickw=170;  // Width
var clickh=20;  // Height
var clickb=2;  // Border width
var clickc="#CC99FF"; // Border color
var clickbg="#000000"; // Background color
var clickt="Klik hier om deze pagina te openen en kennis te maken met de (b)engeltjes van 6B!"; // Text to display
var clickFont="font-family:Tahoma,arial,helvetica; font-size:10pt; font-weight:bold; color:#9966CC";  // The font style of the text
new initReveal(0,'#9933CC','#9933CC',1,1,'#000000','#000000',3,10,true);
</SCRIPT>

14:22 Gepost door meester carlo in Web | Permalink | Commentaren (5) | Tags: blogtips, openingsgordijntje, begroeting |  Facebook |