07-03-07

Radio Donna op je blog?

Jeroen kwam gisteren met de vraag hoe je radio Donna op je blog kan zetten. donna_2004_quadri1_3Het principe is weer hetzelfde: Kopieer het schript hieronder volledig én plak het dan in een vakje Vrije Tekst (bij Personalisering!) Veel luistergenot!

 

<object id="NSPlay" width="200" height="49"
classid="clsid:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95"
codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/....
cab#Version=5,1,52,701" standby="Loading Microsoft Windows Media Player
components..." type="application/x-oleobject" align="left">
<param name="AudioStream" value="-1">
<param name="AutoSize" value="0">
<param name="AutoStart" value="0">
<param name="AnimationAtStart" value="-1">
<param name="AllowScan" value="-1">
<param name="AllowChangeDisplaySize" value="-1">
<param name="AutoRewind" value="0">
<param name="Balance" value="0">
<param name="BaseURL" value>
<param name="BufferingTime" value="5">
<param name="CaptioningID" value>
<param name="ClickToPlay" value="-1">
<param name="CursorType" value="0">
<param name="CurrentPosition" value="-1">
<param name="CurrentMarker" value="0">
<param name="DefaultFrame" value>
<param name="DisplayBackColor" value="0">
<param name="DisplayForeColor" value="16777215">
<param name="DisplayMode" value="0">
<param name="DisplaySize" value="4">
<param name="Enabled" value="-1">
<param name="EnableContextMenu" value="-1">
<param name="EnablePositionControls" value="-1">
<param name="EnableFullScreenControls" value="0">
<param name="EnableTracker" value="-1">
<param name="Filename" value="http://mp3.streampower.be/donna-high">
<param name="InvokeURLs" value="-1">
<param name="Language" value="-1">
<param name="Mute" value="0">
<param name="PlayCount" value="1">
<param name="PreviewMode" value="0">
<param name="Rate" value="1">
<param name="SAMILang" value>
<param name="SAMIStyle" value>
<param name="SAMIFileName" value>
<param name="SelectionStart" value="-1">
<param name="SelectionEnd" value="-1">
<param name="SendOpenStateChangeEvents" value="-1">
<param name="SendWarningEvents" value="-1">
<param name="SendErrorEvents" value="-1">
<param name="SendKeyboardEvents" value="0">
<param name="SendMouseClickEvents" value="0">
<param name="SendMouseMoveEvents" value="0">
<param name="SendPlayStateChangeEvents" value="-1">
<param name="ShowCaptioning" value="0">
<param name="ShowControls" value="-1">
<param name="ShowAudioControls" value="-1">
<param name="ShowDisplay" value="0">
<param name="ShowGotoBar" value="0">
<param name="ShowPositionControls" value="0">
<param name="ShowStatusBar" value="-1">
<param name="ShowTracker" value="0">
<param name="TransparentAtStart" value="0">
<param name="VideoBorderWidth" value="0">
<param name="VideoBorderColor" value="0">
<param name="VideoBorder3D" value="0">
<param name="Volume" value="-580">
<param name="WindowlessVideo" value="0">
<embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Produ...
diaPlayer/" filename="http://mp3.streampower.be/donna-high" src="http://mp3.streampower.be/donna-high" showcontrols="1" showdisplay="0" showstatusbar="1" width="395" height="50" align="middle"></object>

13:39 Gepost door meester carlo in Web | Permalink | Commentaren (3) | Tags: online radio, streaming, radio donna, website, blogtips |  Facebook |